Bölümümüz Hakkında

Kontenjan: 60 öğrenci

Öğretim Şekli: Birinci Öğretim (Gündüz)

Genel Bilgi ve Programın Amacı: Lojistik Programı; ürünlerin ve hizmetlerin, tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasına iletiminin planlanması, uygulanması ve denetiminin yönetimi anlamına gelen lojistik alanına katkı sunmayı, günümüzde yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık faaliyetini kapsayacak biçimde gelişmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için belirlenen temel faaliyetler de aşağıdaki gibidir:

– Lojistik alanındaki gelişmeleri yakından izlemek ve araştırma yapmak,
– Bölümde öğrenim gören öğrencilerinin daha etkin ve dinamik olmasını sağlamak üzere ders içerik ve programları düzenlemek,
– Lojistik alanında temel çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak ve böylece akademik gelişimlerini sağlamak,
– Çeşitli ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılmak, öğrencilerin de bu projelere katılımını sağlamak,
– Sanayi ve Ticaret odaları ile işbirliği yapmak,
– Öğrencileri bilinçlendirmek ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla bu konuda uzman kişileri davet ederek söyleşi panel, kurs, sertifikalı eğitim programları vb. faaliyetler düzenlemek,
– Üniversitemizi yurtiçi ve yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki öğrenci sayısını arttırmak,
– Gerekli kariyer çalışmaları yapmak.

Yüksekokulumuz Lojistik Programı olarak öğrencilerimizi, başta lojistik sektörü olmak üzere, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşların ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca mezunlarımızı, lojistiğin ana unsurlarını bilen, sektöre aşina ve kara-deniz-hava taşımacılık sektörü hakkında bilgi sahibi uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Lojistik programı insan ilişkileri iyi, dinamik, araştırmaya meraklı, seyahat etmeyi seven, yeniliklere açık, yabancı dile ilgisi olan adaylar için uygun bir programdır.

Diploma ve Mezuniyet Sonrası İş Olanakları, Çalışma Alanları
Mezunlar, özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.
Ayrıca, lojistik ve kargo firmalarının ilgili departmanlarında, ulusal ve uluslararası işletmelerin satınalma, pazarlama, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında, çeşitli ölçekteki turizm firmalarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Aynı zamanda kamu personeli olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı birimlerde görev alabilirler. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları
İşletme, Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,
Ulaştırma ve Lojistik,
Uluslararası Finans,
Uluslararası Lojistik,
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık,
Uluslararası Lojistik Yönetimi,
Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Staj Olanakları: Ders dönemini başarılı ile tamamlayan her öğrenci mezun olabilmek için 30 günlük zorunlu stajını yapmakla yükümlüdür. Her öğrenciye bir Staj Koordinatörü atanır ve öğrenci staj yerini Staj Koordinatörü ile birlikte belirler. Staj takvimi Yüksekokulumuz Staj Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

Akademik Personel
macbook
Dr. Öğr. Üyesi Benan KURT YILMAZ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Lojistik Programı
Dahili: 0 368 613 34 11 / 6918
e-posta:bkurt[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜÇLÜ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Lojistik Programı
Dahili: 0 368 613 34 11 / 6917
e-posta: iguclu[@]sinop.edu.tr

macbook
Öğr. Gör. Şemseddin ULUÇAM

Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Lojistik Programı
Dahili: 0 368 613 34 11 / 6931
e-posta: semseddinulucam[@]sinop.edu.tr